Privacyverklaring

Wij hechten veel waarde aan een goed beheer van uw privacygevoelige gegevens. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Wij gaan zorgvuldig met uw (persoons)gegevens om en houden ons aan de relevante wet- en regelgeving. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verwerken en voor welk doel u uw persoonsgegevens aan ons kan verstrekken.

Doel van het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens

U kunt persoonsgegevens van uzelf of van derden aan ons verstrekken omdat u een bestelling plaatst.

Wij gebruiken dergelijke persoonsgegevens alleen voor de doeleinden waarvoor u ons toestemming heeft verleend. Deze doeleinden kunnen zijn:

  • Het leveren van uw bestelling
  • Het inwinnen van aanvullende informatie
  • Het verstrekken van aanvullende informatie
  • U uitnodigen voor bijeenkomsten
  • Het verzenden van mailings

Wilt u geen of slechts beperkt gebruik maken van enkele diensten, dan kunt u uw toestemming intrekken. Uw toestemming intrekken kan door afmelding via de afmeldbutton onder de mailing of verzending van een mail met als onderwerp “intrekking toestemming” naar info@montessoriglossy.nl.

De beveiliging van uw persoonsgegevens

Wij verwerken alleen uw persoonsgegevens volgens het principe van need to know. Daarom hebben alleen die personen toegang tot uw persoonsgegevens die ook feitelijk aan uw bestelling werken.

Medewerkers zijn verplicht eventueel verlies van persoonsgegevens zo spoedig mogelijk te melden.

Uw persoonsgegevens zijn zowel schriftelijk als digitaal beveiligd volgens de minimale wettelijke eisen. Daarnaast worden uw persoonsgegevens niet langer bewaard dan nodig is, tenzij er een wettelijke verplichting is om deze persoonsgegevens langer te bewaren.

Wanneer uw persoonsgegevens niet langer nodig zijn, worden ze vernietigd of teruggegeven.

Bezoek aan onze website

Wanneer deze webpagina wordt bezocht, worden ten behoeve van de dienstverlening de volgende gegevens automatisch in een protocol opgeslagen en verwerkt: datum en tijdstip van de paginaoproep, URL van de oproep, gebruikte browser (useragent), slagen of mislukken van de oproep (status van de oproep), grootte van de ontvangen en verzonden gegevens, runtime.

De verwerking van deze gegevens is om technische redenen nodig om de dienst beschikbaar te kunnen stellen; de gegevens kunnen ook worden gebruikt om interne systeem- en gebruiksstatistieken samen te stellen. Hierbij gaat het echter niet om gegevens die herleidbaar zijn tot bepaalde personen. 

Bij bezoeken aan deze webpagina worden incidenteel cookies gebruikt. Cookies worden in uw browser opgeslagen om de kwaliteit van de service te verhogen. Bij de gebruikte cookies gaat het om zogenaamde "session cookies", die na afsluiting van uw browser automatisch hun geldigheid verliezen en afhankelijk van de in uw browser ingestelde methode verwijderd worden. U kunt het gebruik van cookies in het algemeen verhinderen door dit in uw browser in te stellen. Dit kan er echter toe leiden dat de functionaliteit van de webpagina’s wordt beperkt.